Iz direktorija proizvođača

Direktorij:: Proizvođači

Mira Šukman

Nedjelja, 28 Oktobar 2018 17:29

Bavi seuzgojem smokve i šipka i proizvodnjom soka od šipka, slatkog od smokve i pekmeza.

Kadira Imamović

Nedjelja, 28 Oktobar 2018 16:53
Bavi se uzgojem krompira, luka, paradajza, paprike, krastavca, proizvodnjom sokova, đemova, salata, pletenjem i ručnim radom

Zehra Ćosić

Nedjelja, 28 Oktobar 2018 16:47

Bavi se uzgojem: maline, krompira, luka, kupusa, paprike, paradajza, proizvodnjom sokova, đemova, salata i izradom rukotvorina pletenjem.

Munevera Husrep

Nedjelja, 28 Oktobar 2018 12:34

Bavi se uzgojem malina i prozvodnjom sokova, đemova i izradom rukotvorina.

Nina Sihirlić

Nedjelja, 28 Oktobar 2018 11:21
Bavi se proizvodnjom sušenog voća i povrća, đemova, sokova, zimnice, mlijeka i mliječnih proizvode i uzgojem maline.