O nama

Početna :: O nama

Udruženje žena Most Jablanica osnovano je u oktobru 2009 godine na inicijativu petnaest žena koje su prošle projekat i edukaciju implementacije organizacije "Žene na žene International" Sarajevo.

Misija udruženja je duhovno i ekonomsko osnaživanje žena, kako na lokalnom nivou opštine Jablanica, tako i inspirativno djelovanje na žene Bosne i Hercegovine, kao i povezivanje naseg udruženja sa drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini, a i šire.

Vizija žene Jablanice je jaka, aktivna, samosvjesna i ravnopravna žena.


Zalažemo se za jednakost, podršku i što bolje uslove ekonomskog osnaživanja i  zapošljavanja na nivou naše opštine, fokusirani na žensku populaciju bez obzira na dob, etničku pripadnost ili nivo obrazovanja. Posebno smo fokusirani na žene ruralnih područja, domaćice i grupe žena bez posebnog obrazovanja. Naš cilj je da se poveća individualna samosvijest o individualnim mogućnostima jedne žene. U ruralnim sredinama žene imaju resurse ili jednostavno ideju, ali ne i podršku. Razvoj ruralnih sredina uz izgradnju kapaciteta žena poljoprivrednica i ma i veliku ulogu u lokalnoj sredini kroz razvoj poljoprivrede. Aktivnosti vezane za poljoprivredu na čijem razvoju radi naše udruženje su mnoge, od plasteničke proizvodnje, žene u pčelarstvu , poljoprivredno-prehrambena proizvodnja isl. Pored toga u cilju ekonomskog osnaživanja žena udruženje organizuje razne obuke i radionice kroz projekte. Veliki broj radionica u cilju unaprijeđenja proizvodnje rukotvorina tradicionalnih i modernih vještina za sve zainteresovane članice bez obzira na dobnu starost. Posvećene smo i njegovanju tradicije kroz izradu narodnih nošnji, očuvanje tradicionalnih starih vještina (šivenja, pletenja, tkanja i veza) kao i očuvanjem bosansko-hercegovačke sofre. Sve su ovo aktivnosti na koje se naše udruzenje fokusira i planira proširiti svoje djelatnosti . Jedna od naših ciljeva je dodatna edukacija žena Jablanice uz pomoć studenata i visoko školovanih osoba. Međusobna podrška i saradnja i povezivanje žena je svrha našeg postojanja.

Tvoj uspjeh je naš uspjeh!

 

Naša misija

Misija udruženja je duhovno i ekonomsko osnaživanje žena, kako na lokalnom nivou opštine Jablanica, tako i inspirativno djelovanje na žene Bosne i Hercegovine, kao i povezivanje našeg udruženja sa drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini, a i šire.

Naša vizija

Vizija žene Jablanice je jaka, aktivna, samosvjesna i ravnopravna žena.

Nagrade

Nagrade i priznanja